Oprócz zajęć edukacyjnych uczniowie mogą spędzić wolny czas, uczestnicząc w różnego rodzaju kołach zainteresowań oraz pracując na rzecz organizacji uczniowskich. Podczas tych zajęć mają okazję doskonalić swoje umiejętności, poszerzać wiedzę, rozwijać zainteresowania i hobby, talenty artystyczne i sportowe, kształtować wrażliwość estetyczną.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE I KOŁA PRZEDMIOTOWE 2016/2017 - II sem.