Maria Skłodowska  urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, w domu przy ul. Freta 16. Była piątym, najmłodszym dzieckiem w rodzinie Skłodowskich. Rodzice Marii byli nauczycielami. Ojciec - nauczał fizyki i matematyki w szkołach średnich, matka - była przełożoną jednej z najlepszych szkół żeńskich w Warszawie. W roku 1877 rodzice oddali Marię na prywatną  pensję - miała wówczas 10 lat. Po roku nauki w szkole prywatnej, Maria  rozpoczęła edukację w gimnazjum rządowym. 12 czerwca 1883 roku w wieku 16 lat ukończyła szkołę. Za doskonałe wyniki w nauce otrzymała złoty medal. W listopadzie 1891 roku, 24 letnia Maria Skłodowska wyjechała na studia do Paryża, gdzie poznała swojego przyszłego męża - Piotra Curie, z którym następnie prowadziła wspólne badania promieniotwórczości. W 1898 roku badania uwieńczyło odkrycie nowego pierwiastka promieniotwórczego, który na cześć ojczyzny Marii Skłodowskiej - Curie nazwany został polonem, a następnie drugiego pierwiastka promieniotwórczego - radu. Dało to początek innym pracom, które doprowadziły do odkrycia 40 izotopów dziewięciu pierwiastków  promieniotwórczych. Wszystkie wyniki swych badań, łącznie z dokładnymi opisami procesów fabrykacji, ogłaszali drukiem oraz udzielali bezinteresownie szczegółowych informacji technicznych. Maria Skłodowska-Curie dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla. W 1903 r. w dziedzinie fizyki i w 1911 r. - w dziedzinie chemii. Po śmierci męża przejęła w 1906 r. jego katedrę fizyki na Sorbonie, a w 1914 r. kierownictwo Paryskiego Instytutu Radowego. Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 r. w Sancellemoz, w Sabaudii na białaczkę, która była prawdopodobnie następstwem częstych kontaktów z materiałami  promieniotwórczymi.
                  Kariera Marii Skłodowskiej-Curie dowodzi w najbardziej przekonujący sposób, że kobiety są zdolne do prowadzenia prac naukowych i mogą osiągać w nich doskonałe wyniki. Taka właśnie była przyczyna jej sławy - sławy tak dużej, iż wiele ludzi jest przekonanych, że to ona odkryła promieniotwórczość. W rzeczywistości jednak odkrycie promieniotwórczości jest zasługą Antoine'a Henriego Becquerela. Nie ma najmniejszej wątpliwości, co do jego pierwszeństwa, ponieważ dopiero po przeczytaniu informacji o odkryciu Becquerela Maria Curie (i jej mąż Piotr Curie, równie utalentowany naukowiec) rozpoczęła badania w tej dziedzinie. Mimo swej wielkiej sławy i Adwóch Nagród Nobla - Maria Skłodowska-Curie była pierwszą osobą, która otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla - uczona przez całe życie pozostawała skromną osobą, co potwierdzają słowa Alberta Einsteina: "Jedyna, której nie zepsuła sława."