mgr inż. Mariola Żywicka dyrektor szkoły, biologia
mgr Ewa Bezak biologia
mgr Barbara Bućkowska język polski
mgr Jolanta Dembińska język polski
mgr Teresa Pankiewicz język polski
mgr Anna Cieślak język angielski
mgr Hanna Baworowska język angielski
mgr Marta Krupa język niemiecki
mgr Alina Borzym język francuski
mgr Irena Dziamarska biologia, chemia, naucz. indywidualne
mgr Katarzyna Wróbel język rosyjski
mgr Agnieszka Niedźwiedzka fizyka, matematyka
mgr Anna Dębkowska fizyka, matematyka
mgr Aneta Hanusiak matematyka
mgr Bernarda Sitnik geografia
mgr Barbara Gudalewicz wiedza o społeczeństwie, historia
mgr Małgorzata Smolińska historia, doradztwo zawodowe
ks. Krzysztof Tomczyk religia
ks. Andrzej Orzech religia
mgr Tomasz Fogt informatyka, technika
mgr Małgorzata Stolarczyk wychowanie fizyczne, język polski
mgr Krzysztof Lesiecki wychowanie fizyczne
mgr Robert Burdziuk wychowanie fizyczne
mgr  Monika Małachowska - Szczok sztuka
mgr Lucyna Sozańska muzyka
mgr Anna Baworowska psycholog szkolny
mgr Kazimiera Rojda pedagog szkolny
mgr Anna Pieprz biblioteka szkolna
mgr Małgorzata Kubicka nauczyciel świetlicy, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Aneta Zmuda zajęcia rewalidacyjne
 
  Pracownicy obsługi  
 
Renata Palczyńska Główna księgowa
Jadwiga Bielawa Sekretarz szkoły
Małgorzata Dańko Referent
Wojciech Wojsiak Woźny
Bożena Dzieszkowska Pracownik do prac lekkich
Janina Mazur Pracownik do prac lekkich
Grażyna Leszczyńska Pracownik do prac lekkich