PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA  
 

 

BIOLOGIA/CHEMIA

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA

GEOGRAFIA

HISTORIA

HISTORIA1

INFORMATYKA

MATEMATYKA/FIZYKA

MATEMATYKA/FIZYKA - A. D.; A. H.

JEZYKI OBCE

JĘZYK POLSKI

ZAJĘCIA TECHNICZNE

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLASTYKA

JĘZYK ROSYJSKI

WOS