Funkcjonuje od roku 2001, liderem WDN jest p. Barbara Bućkowska, liderem wspomagającym jest p. Agnieszka Niedźwiedzka.

Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości.

W ramach WDN działa Grupa Sterująca, w skład której wchodzą:

  • dyrektor szkoły M. Żywicka,

  • B. Bućkowska,

  • A. Niedźwiedzka,

  • B. Sitnik,

  • T. Pankiewicz, 

  • A. Dębkowska,

  • J. Dembińska,

  • E. Bezak,

  • K. Lesiecki.


ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2016/2017

Roczny plan wspomagania

 

Regulamin Ustawicznego Kształcenia Nauczycieli